topmenu

  • 20130524VHF0080

    Schapen in kar

  1. 1

Logo Verzamelplaats

In het logo van Verzamelplaats Salland hebben we geprobeerd onze bedrijfstak weer te geven. De linker boog van de C is van bovenaf gezien een soort scherm dat voor opvang van vee staat. De witte lijnen staan voor het bewegende vee dat in de verzamelplaats binnenkomt. De lijnen lopen niet horizontaal, omdat het vee uit alle richtingen komt. Onze huisstijlkleur groen is de kleur van het gras waar het vee in graast.