topmenu

  • 20130524VHF0080

    Schapen in kar

  1. 1

Wij hechten veel waarde aan dierenwelzijn!

Bij Verzamelplaats Salland staat het welzijn van de dieren voorop. Dit verwachten wij overigens ook van onze toeleveranciers en afnemers. Dierenwelzijn gaat over het leven dat dieren hebben en hoe ze verzorgd worden. In Nederland zijn regels opgesteld voor de huisvesting, het vervoeren en slachten van dieren. Dit willen we graag nastreven. De kalveren en schapen staan in onze verzamelplaats in ruime, geventileerde hokken met voldoende licht. De hokken zijn voorzien van zaagsel en/of stro. Ieder hok is voorzien van een drinkwatersysteem. Met de stal van verzamelplaats Salland kunnen we inspelen op allerlei weertypen. De schapen en kalveren hebben bij Verzamelplaats Salland een prima verblijf.