topmenu

  • Verzamelplaats Salland

    Over ons

  1. 1

Over ons

Verzamelplaats Salland is opgericht in 2001 en is een verzamelcentrum voor in Nederland geboren kalveren en schapen. In onze erkende verzamelplaats (EVP), die voorzien is van een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats worden wekelijks op vaste dagen kalveren en schapen volgens de daarvoor in Nederland geldende regels verzameld. Nederland kent in vergelijking met de rest van Europa een strenge verzamelregelgeving met als doel verspreiding van eventuele besmettelijke dierziekten te voorkomen. Zo mogen er tegelijkertijd geen verschillende diersoorten op het verzamelcentrum aanwezig zijn en dient de aan- en afvoer van dieren geregistreerd te worden in een nationale database. Het verzamelen vindt in een vooraf bij de overheid aangevraagde blokperiode (scheiding van tijd) plaats. Na iedere verzameling wordt de verzamelplaats gereinigd en ontsmet.

Verzamelplaats Salland bezit tevens een stal voor wit vlees en een stal om starters op te fokken met mede als doel een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kalf.

Wij onderhouden goede contacten met diverse handelaren en mesterijen. We bezitten alle facetten om vraag en aanbod goed op elkaar af te kunnen stemmen.